Notepad ++

Hướng Dẫn Sử Dụng Notepad ++ Cho Người Mới Bắt Đầu

Khi bạn bắt đầu học lập trình, dĩ nhiên sẽ cần một công cụ nào đó để viết mã. Và Notepad ++ chính là gợi ý tuyệt vời, dễ sử dụng và có tất cả các tính năng mà người mới bắt đầu cần, trình soạn thảo mã đơn giản này có thể phù hợp […]